Opfølgning på indsatsen

Sådan sætter vi mål for borgeren

Der udarbejdes handleplaner sammen med beboernes, og deres pårørende, hvis det ønskes af beboerne. Ud fra de individuelle handleplaner udarbejdes individuelle mål, og der beskrives handlinger, som der arbejdes med i dagligdagen og som evalueres som aftalt ved udarbejdelse af mål – dog altid ved den årlige udarbejdelse af handleplan

Sådan følger vi op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen

Der evalueres skriftligt, som det planlægges ved udarbejdelse af mål. Og der laves status mindst en gang årligt ved udarbejdelse af den individuelle handleplan.

Der evalueres skriftligt, som det planlægges ved udarbejdelse af mål. Og der laves status mindst en gang årligt ved udarbejdelse af den individuelle handleplan.

Vores måle- og udredningsmetoder

Vi benytter disse måle- og udredningsmetoder:

Anden dokumentation, Voksenudredningsmetoden

Beskrivelse af “anden dokumentation”

Evaluering i Bosted