Et højt fagligt niveau og samspil

Fjordstjernen har et højt fagligt niveau med flere forskellige faggrupper, der alle medvirker til den tværfaglige indsats for beboerne.

Tværfaglig indsats

Fjordstjernen har således ansat sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeut, fysioterapeut, socialkonsulenter samt ernærings- og sundhedsvejleder, som kan støtte og vejlede det øvrige personale og beboerne. Ud over disse har vi ansat bl.a. SSH, pædagogiske assistenter, sygehjælpere samt ufaglærte med det rette menneskesyn og lysten til at være med til at skabe et miljø, hvor beboerne trives.

Socialkonsulenten støtter beboerne i forhold til kontakt med kommune, indgivelse af ansøgninger og anker samt forståelse af lovgivning

Sygeplejersker sikrer, at det sygeplejefaglige niveau er højt, og koordinerer den sundhedsfaglige arbejdsgang. Sygeplejersken udarbejder desuden tryksårsscreeninger på alle beboerne, samt afholder kurser i medicinhåndtering for de andre faggrupper.

Fjordstjernen bruger Sensum som dokumentationssystem. Her kan du se en film om dette: https://eg.dk/kundecases/fjordstjernen/

Den terapeutiske indsats

Det terapeutiske arbejde på Fjordstjernen favner bredt. Nogle af de værktøjer, der anvendes, er blandt andet bevægelsesanalyser, styrketest og DEMMI-test.

Terapeuterne og andre tilknyttede specialister (såsom f.eks. Castillo Morales terapeut, Optometrist, ASK pædagog) udarbejder delmål og individuelle træningsprogram, lejringsbeskrivelser og forflytningsvejledninger. De superviserer personalet i at inddrage træning i alle daglige gøremål udover det faste udarbejdede træningsprogram.

Derudover udføres individuelle sansestimulerende øvelser og opsættes også kognitive delmål og indsatser. Alt i tæt samarbejde med beboerne og, hvis beboerne ønsker det, pårørende.

Der er løbende evaluering og supervisering af det daglige personale.

Sundhed og kost

Ernærings- og sundhedsvejleder optimerer og implementerer sundhed i beboernes dagligdag. Dette gøres med hensyntagen til beboernes forskellige problemstillinger i forhold til bl.a. ernæring og fysisk aktivitet.

Se evt. mere om vores kost- og sundhedspolitik her

Vi fokuserer på hvad beboerne kan – derved hjælper vi dem til et mere aktivt og værdigt liv.

Michelle Sams Møller, SSA

Der er skåret ned for min mors medicin, og hun er blevet gladere!

Ann Busch, pårørende