Personale og pædagogik

Fjordstjernen har både pædagogisk og sundhedsfagligt personale ansat, og der er medarbejdere på arbejde døgnet rundt.

Dialog, respekt og anerkendelse

Pædagogisk skiller stedet sig ud ved at have langt mere fleksible faggrænser end mange tilsvarende arbejdspladser. Alle medarbejdere har praktiske opgaver, der rækker ud over, hvad der almindeligvis knytter sig til deres fag. Den alternative arbejdsfordeling skal sikre fleksibilitet i planlægningen og give beboerne så hurtig og så tæt kontakt til personalet som muligt.

Det er en bærende værdi på Fjordstjernen, at det er personalet, der indretter sig efter beboerne og ikke omvendt. Det er f.eks. ikke personalets arbejdstider, der afgør, hvornår beboerne skal stå op og i seng. Det bestemmer beboerne selv, og personalet indretter deres arbejde efter det. Dialog, respekt og anerkendelse er væsentlige pædagogiske værdier for de ansatte.

Neuropædagogik som fælles reference

Fjordstjernen arbejder med neuropædagogikken som fælles reference. Neuropædagogik er ikke forbeholdt pædagogerne; alle neuropædagogiske vurderinger foregår tværfagligt i team, de enkelte tiltag er dog monofaglige.

Målet er at understøtte og fremme beboernes kompetencer under hensyntagen til de funktionsnedsættelser, den enkelte har.  Fjordstjernen arbejder med den anerkendende tilgang, således at beboerne får mulighed for at bruge deres stærkeste sider og får lov at opleve, hvordan ting kan lykkes for dem.

Vi har jo valgt det her fag for at gøre noget godt for de mennesker, der har brug for os!

Jørn Nielsen, social- og sundhedsassistent og arbejdsmiljørepræsentant, vagtplanlægger i ældreafdelingen