Fjordstjernens målgrupper

Fjordstjernen kan tilbyde boliger til borgere, som har brug for længerevarende rehabilitering og/eller livslang vedligeholdelses-træning med henblik på at få bedst mulig livskvalitet uanset opnåeligt funktionsniveau. Desuden tilbyder vi boliger til voksne mellem 30 og 65 år, der har varige funktionsnedsættelser og som ønsker at bo i et fællesskab med andre.

Borgere fra hele landet, der er visiteret til en plejebolig eller lignende bolig, kan frit vælge at flytte ind i Fjordstjernen.

Ønsker du mere information om Fjordstjernen, kan du evt. downloade vores seneste brochurer her:

√Her kan du læse brochurer om Fjordstjernen