Introduktion af ”ASK”området på Fjordstjernen.

Fjordstjernen har ansat Susanne som ASK vejleder. Susanne har arbejdet som socialpædagog siden 2001, med speciale og efteruddannelse indenfor alternativ supplerende kommunikationsformer.

Her fortæller Susanne om sit arbejde:

At kommunikere med omverdenen er helt basalt for mennesket. For gennem kommunikation udvikler vi os som mennesker ved at skabe forståelse for den verden, vi lever i samt skabe vores identitet og de relationer og det sociale liv vi hver især omgiver os med.

Behovet for at kommunikere gælder alle mennesker, men for personer der pga. funktionsnedsættelse har forståelsesvanskeligheder eller kun har et begrænset talesprog kan det være vanskeligt at få opfyldt dette behov for kommunikation. Danmark har, b.la. ved at tilslutte sig FN’s handicapkonvention, forpligtiget sig til at støtte disse menneskers muligheder for at kommunikere ved hjælp af alternativ kommunikation.

I arbejdet med at finde mulige alternative og supplerende kommunikationsformer er det vigtigt at tage udgangspunkt i de sproglige kompetencer, som borgeren allerede har. I realiseringen af de udvalgte kommunikationsformer er det vigtigt at inddrage borgerens omgivelser, for at sikre bedst mulig effekt af kommunikationen.

Vigtigst er det, at kommunikationspartneren er bevidst om og at vi anvender de samme særlige udtryksmåder, strategier og hjælpemidler i samspillet. Derved støtter vi beboeren bedst muligt, og udvikler/fastholder personens kommunikationsmuligheder.
Støttende kommunikation kan være alt fra lavteknologisk til It baseret hjælpemidler.

På Fjordstjernen arbejder vi med:

• Kommunikationspas
• Kommunikationstavler
• Kommunikationsstribe
• Ugetavler
• Spørgekit
• Boardmaker symboler
• Go Talk Now (symbolbaseret taleprogram på ipad)
• Predictable (støttende skrive program på ipad)
• Moment diary (digital dagbog)
• Undervisning intern/extern
• Ansøgninger til VISO
Fjordstjernen er tilknyttet VIKOM netværket.