GÆSTEOPHOLD PÅ FJORDSTJERNEN

Fjordstjernen i Holbæk tilbyder nu gæsteophold til personer, der midlertidigt ikke kan være i deres eget hjem.

Årsagen til et gæsteophold kan f.eks. være:

 

  • Aflastning efter f.eks. udskrivelse fra sygehus, hvor vedkommende ikke kan klare sig i eget hjem.
  • Rehabilitering med fokus på træning til at opnå et bedre funktionsniveau, f.eks. efter et hoftebrud.
  • Palliation – god kærlig pleje og omsorg når livet rinder ud.
  • Ferieophold for dig der har brug for at komme på ferie i trygge omgivelser, f.eks. hvis din ægtefælle/samlever har brug for en pause.

 

Under opholdet tilbyder Fjordstjernen forplejning i enten gæsteboligen eller sammen med de øvrige beboere i enheden. Pårørende kan selvfølgelig også spise med.

Desuden har Fjordstjernen en bred vifte af medarbejdere, der står klar til at hjælpe. Personalegruppen består af både sundhedsfagligt og pædagogisk personale, og der vil være tæt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter, hvis det er et rehabiliterende ophold.

“Vi har i høj grad savnet muligheden for at kunne tilbyde kortere ophold på Fjordstjernen. Mange, især ældre, oplever, at det kan være svært at komme hjem efter en indlæggelse, og ligeledes svært selv at stå for genoptræningen i hverdagen. Samtidig kan det være en stor belastning for den pårørende, især ved varig sygdom. Her kan et ophold på Fjordstjernen, hvor man kan få hjælp fra vores dygtige personale være en god og tryg mulighed – både for den enkelte og for deres pårørende”, fortæller Annica Granstrøm, direktør på Fjordstjernen.

Udover det faglige personale, tilbyder Fjordstjernen også træning og massage, sansestimulering, gåture, cykelture, ledsagelse ud af huset, frisør og fodpleje samt en wellness-afdeling med boblebad og infrarød sauna.

Alle ophold vil være forudgået af en kontrakt og en forventningssamtale, hvor der laves aftaler om varighed, pleje og betaling. Alle ophold er egenbetaling, og det er Fjordstjernen alene, der visiterer til gæsteboligerne.

For mere info, kontakt gerne Socialkonsulent Rikke Nielsen: rkni@fjordstjernen.dk eller på mobil.nr. 21 31 66 62

 

 

                               

 

Om Fjordstjernen:

Fjordstjernen er beliggende på havnekajen med en smuk panoramaudsigt over Holbæk fjord og er hjem for 84 faste beboere. Gæsteværelserne er placeret i ældreenheden og er forbundet to og to med et fælles badeværelse og et lille tekøkken.

Udover de kortere gæsteophold tilbyder Fjordstjernen boliger til borgere, som har brug for længerevarende rehabilitering og/eller livslang vedligeholdelses-træning med henblik på at få bedst mulig livskvalitet uanset opnåeligt funktionsniveau. Desuden tilbydes boliger til voksne mellem 30 og 60 år, der har varige funktionsnedsættelser og som ønsker at bo i et fællesskab med andre.

 

Facebook
LinkedIn