IGEN EN FLOT TILSYNSRAPPORT I FJORDCENTRET

Tak til vores dygtige medarbejdere i Fjordcentret 🙂

 

Uddrag af rapporten:

“Det vurderes at Fjordcentret er et godt tilbud med et varieret udbud af muligheder for at stimulere borgernes fysik, psykiske og sociale funktionsevne.”

Det vurderes, at medarbejderne er fagligt kompetente medarbejdere, som med engagement arbejder med at udvikle, støtte og styrke den enkelte borger. Borgerne mødes i hverdagen med respekt, anerkendelse og motiveres med små skridt at styrke deres personlige liv, relationer til andre unge og til samfundet”

“… i høj grad understøtter den enkelte borger i at udnytte deres fulde potentiale og at der er højt fagligt fokus på den enkelte borgers ønsker i forhold til den enkeltes liv, selvbestemmelse og medbestemmelse.”

“….der tages specifikke hensyn til den enkelte, ligesom hverdagen er struktureret sammen med den enkelte borgere.” 

“…i høj grad ses en høj faglighed med gode etiske principper, respekt og anerkendelse i forhold til den enkelte borgers liv, selvbestemmelse og medbestemmelse.”

“….arbejder målbevidst med implementering og kvalitetssikring af det pædagogiske arbejde. Der opleves stor refleksion og faglig dialog, målrettet mod den enkelte borger og dennes komplekse forhold og muligheder for progression.”

 

Læs hele rapporten her: Fjordcentret – tilsynsrapport 2018.