FLOT TILSYNSRAPPORT I FJORDCENTRET!

Tilsynets samlede vurdering:

Det er tilsynets vurdering, at Tilbuddet i høj grad understøtter den enkelte borger i at udnytte deres fulde potentiale og at der er fokus på den enkelte borgers behov, ønsker og muligheder i forhold til aktiviteter.

I mødet mellem leder, medarbejder og borgere ses en faglig respekt for borgernes integritet og selvstændighed og her mødes den enkelte med venlighed, opmærksomhed og interesse, hvilket der

Fjordcentret styrker og understøtter i høj grad borgerne til at indgå i sociale relationer. Det vurderes, at engageret ledelse og medarbejdere har et fagligt reflekterende læringsrum, hvilket der under tilsynsbesøget gives eksempler på og som vurderes vigtige for det pædagogisk arbejde af den høje kvalitet der leveres. 

Tilsynet vurderer at tilbuddet har stort fokus og opmærksomhed rettet mod at borgerne er i trivsel og at der er en kombination af såvel fysisk vedligehold og sociale aktiviteter

Fjordcentret dokumenterer i rimeligt omfang i forhold til borgernes mål og er centreret omkring resultatdokumentation, selv om målgruppens kompleksitet gør at borgernes fremskridt ofte er små, men ikke mindre vigtige for borgeren.

Dokumentationen vurderes som værende af en høj faglig kvalitet og er centreret i forhold opgaveløsning og resultater.

Sygefravær er meget lavt og vurderes som betragtelig lavere end andre sammenlignelige tilbud.

Der er en lav personalegennemstrømning som er med til at borgernes hverdag også er genkendelig i forhold til personale og dermed møder genkendelighed og stabilitet.

Det vurderes, at medarbejderne ansat i Fjordcentret er værende faglige kompetente, som med engagement arbejder med at udvikle, støtte og styrke den enkelte borger.

Læs mere om Fjordcentret her: Fjordcentret

Læs Tilsynsrapporten her: Tilsynsrapport 2023