FJORDSTJERNENS DYGTIGE ASK-TEAM

Hvad er ASK?

Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) er en samlet betegnelse for de mange forskellige udtryksmåder og strategier, som kan anvendes, når talesproget ikke er tilstrækkeligt. ASK kompenserer for kommunikationsvanskeligheder, og muliggør at beboerne kan deltage aktivt i eget liv og indgå i sociale samspil. Der findes enormt mange forskellige ASK- løsninger. Det kan både være Low-tec og High-tec.


Low-
tec: strukturtavler, staveplader, pegetavler, TTT (tegn til tale), piktogrammer og anden form for analog visualisering


High-
tec: iPad/tablet med kommunikationsprogrammer (gotalk now, predicteble) eller deciderede kommunikationsmaskiner som Grid pad eller tobii. – ofte tilkoblet Alternativ betjening.

 

Alternativ og supplerende kommunikation på Fjordstjernen

ASK-teamet på Fjordstjernen består af Elin og Sofie. Vi har begge en pædagogisk baggrund. Elin har et diplommodul i alternative og supplerende kommunikationsløsninger og en IKT-uddannelse. Sofie er påbegyndt IKT-uddannelsen, og afslutter til foråret 2022.

Vi er i tæt samarbejde med Fjordstjernens faglige leder. Målet er, at vi hurtigere kan blive sat i spil, når der skal igangsættes en indsats ift. alternative og supplerende kommunikationsløsninger.

Sofie fortæller om hendes funktion

Kommunikation er så grundlæggende en del af det at være menneske, og måden vi er sammen med andre på. Derfor er det også et afgørende element i den neuropædagogiske praksis, som jeg brænder for, og som er vores fællesfaglige afsæt på Fjordstjernen. 

Afsættet må være at al kommunikation skal foregå på beboerens præmisser og på en måde, som efterlader beboeren med flest mulige ressourcer.

I praksis kan alternativ og supplerende kommunikation have mange forskellige udtryksformer, men fælles for dem, er, at det handler om anerkendelse og respekt for den enkelte beboers forudsætninger og behov.

ASK-teamets rolle i forhold til beboerne

På Fjordstjernen er behov, udfordringer og ressourcer meget varierende fra beboer til beboer, hvad angår kommunikation.
Vi har beboere, der aldrig har udviklet et tilstrækkeligt verbalt sprog, og som igennem hele deres liv har haft behov for alternativ og supplerende kommunikation. Vi har også beboere, som senere i livet har mistet deres verbale sprog, og som nu lever med afasi eller progredierende lidelser der på sigt, vil fratage dem muligheden for at kommunikere uden hjælpemidler.

Alle på Fjordstjernen kan kontakte ASK-teamet, hvis de oplever udfordringer. ASK-teamet kan støtte beboerne og personalet i, hvordan kommunikationen kan foregå på trods af vanskeligheder. Ligeledes er vi med til, at koordinerer det samarbejde, som foregår på tværs af instanser i ansøgnings- og afprøvningsperioder i forbindelse med kommunikationshjælpemidler.

Bliver et hjælpemiddel bevilliget, kan vi i tæt samarbejde med kontaktpersonalet på Fjordstjernen være med i implementeringsfasen, hvor vi står for undervisning/træning i anvendelse af hjælpemidlet.