Fjordstjernen styrker fagligheden

Faglig leder

Fjordstjernen har valgt at styrke fagligheden ved at udpege vores Fysioterapeut Josefine Falster Holmegaard til faglig leder.

Det betyder, at Josefine fremadrettet vil være med til at udvikle den faglige kvalitet og retning på Fjordstjernen. Som faglig leder vil hun referere direkte til Fjordstjernens direktør, Annica Granstrøm, men have tæt samarbejde med alle Centerlederne.

Josefine har løbende videreuddannet sig og har en stor viden indenfor det neurofaglige område – blandt andet med stort fokus på sanseprofiler og adfærdsmønster.

 

Josefine fortæller:

Tværfaglige samarbejde

Et af mine fokusområder vil være at understøtte og styrke det tværfaglige samarbejde og den tværfaglige opgaveløsning. Opstår der situationer, hvor der hurtigt er et behov for en målrettet tværfaglig indsats, vil det være mig, som koordinerer og sikrer, at det rette personale med de rigtige kompetencer inddrages. 

Hvorfor tværfaglighed?

Tværfagligt samarbejde er meget vigtigt, fordi det handler om at samtænke faglige retninger, og tænke helhedsorienteret med udgangspunkt i beboerens mål. Vi får en bedre forståelse for hinanden, hvilket er vigtigt, når vi arbejder med hverdagsrehabilitering, og ved at bruge hinandens kompetencer, giver vi også den optimale hjælp til vores beboere.    

Styrke beboernes selvstændighed

På Fjordstjernen har vi det mål, at beboernes selvstændighed hele tiden skal styrkes dér, hvor det giver mening for den enkelte. Derfor vil et andet fokusområde for mig være, hvordan hjælpemidler og velfærdsteknologi kan være med til hele tiden at understøtte beboernes dagligdag, og give dem mere selvstændighed i deres hverdag. Derudover vil jeg fortsat have stort fokus på at medarbejdere er oplært og bruger de rigtige hjælpemidler og tilgængelig velfærdsteknologi.

Træning og supervision af medarbejdere

Sideløbende med dette, vil jeg fortsat træne med beboerne, og være med i forflytnings- og træningsvejledergruppen. I tæt samarbejde med Fjordstjernens Ergoterapeut vil jeg dagligt supervisere medarbejderne i den daglige træning.

Træningscenter for borgere udenfor Fjordstjernen

Derudover vil jeg også arbejde med at udvikle vores Træningscenter for borgere udenfor Fjordstjernen. Vi får mange henvendelser fra borgere som ønsker mere genoptræning end kommunen kan tilbyde – eller specifik træning for at opretholde det funktionsniveau der er opnået efter sygdom eller skade. Her vil vi kunne gøre en forskel med vores faglige viden på både træning og sanseintegration.

Vil du vide mere?

Kontakt gerne Josefine

jofa@fjordstjernen.dk.linux314.unoeuro-server.com eller mobil: 51834342

 

Se: Film om træning på Fjordstjernen