Fjordstjernen søger sommervikarer

Vi søger medarbejdere, som vil hjælpe vores beboer, når vores dygtige medarbejdere holder sommerferie.

Der er tale om tidsbegrænsede ansættelser på 2-3 måneder. Der er også mulighed for at blive timeansat afløsere i vores faste afløserkorps.

Du skal have sundhedsfaglig eller pædagogisk erfaring. Du vil få den nødvendige oplæring.

Når du bliver ansat på Fjordstjernen, bliver du en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor ikke to arbejdsdage er ens. Vi agerer derfor fleksibelt og er omstillingsparate, så vores beboer får den bedste service. Du skal kunne arbejde selvstændigt, ansvarligt og samtidig indgå i teams. Du skal være god til at kommunikere og samarbejde positivt med beboere, pårørende og kolleger.

Aflønning i henhold til gældende kommunal overenskomst.

Vi arbejder ud fra en vision om, at Fjordstjernen skal være et sted, hvor man har lyst til at bo, når man får behov for hjælp i dagligdagen. Vores væsentligste værdier er dialog, anerkendelse og respekt.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Vi holder løbende ansættelsessamtaler.

Send din ansøgning til job@fjordstjernen.dk 

Skriv lidt om dig selv, din baggrund og i hvilken periode du kan arbejde.

Du kan læse mere om Fjordstjernen på www.fjordstjernen.dk

 

Kort om Fjordstjernen

Fjordstjernen består af 7 boligenheder med i alt 87 beboere. 3 boligenheder er plejeboliger til ældre og 4 boligenheder er til voksne i alderen 18 – 65 år med funktionsnedsættelse, herunder også senhjerneskadede med behov for rehabilitering.

Fjordstjernen er et privat tilbud, efter friplejeboligloven. Det er kommunerne, der visiterer beboerne. Vi planlægger, sammen med beboerne, et liv som den enkelte ønsker. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk referenceramme hvor omsorg, udvikling og et liv med kvalitet er essentielt. Der er fokus på den tværfaglige og rehabiliterende indsats for alle beboerne, og der findes alle de nødvendige træningsfaciliteter.