Fjordstjernen søger centerleder.

 

Fjordstjernen søger centerleder.

Brænder du for ledelse?

Kunne du tænke dig at være del af et ledelsesteam, hvor du skal lede igennem andre og skabe resultater gennem klare forventninger, uddelegering og tillid, hvor dialog og inddragelse vægtes højt og hvor der er stort fokus på både faglighed og kompetenceudvikling?

Så er du måske vores nye centerleder?

Du vil blive daglig leder for center midt, der er i to af vores boligenheder; en enhed til voksne med funktionsnedsættelser og en enhed som i dag er plejeboliger til ældre, som på sigt vil blive boliger for voksne med funktionsnedsættelse, herunder borgere med behov for rehabilitering efter eksempelvis senhjerneskade.

Vi forestiller os, at du har ledelseserfaring, og måske er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut. Det vil være et plus, hvis du tidligere har arbejdet med det socialfaglige område.

Derudover skal du have lyst til at bidrage til Fjordstjernens fortsatte udvikling, samt være dygtig til at omsætte vores visioner og strategier til handling i hverdagen. Vi tror på en tydelig og anerkendende ledelse, som forstår at kommunikere klart og respektfuldt med både ansatte, beboere og pårørende.

 Om dig:

  • Du er rollemodel og kulturbærer ift. Fjordstjernens værdier og ledelsens beslutninger
  • Du er god til at opstille mål, og indfri dem.
  • Du kan arbejde selvstændigt, reflektere over egen praksis og kan prioritere opgaverne i dagligdagen.
  • Du kan sikre sammenhæng mellem trivsel og effektivisering
  • Du kan bidrage med overblik og godt humør.
  • Du er optaget af egen og andres faglige udvikling.
  • Du har mod på at arbejde sammen med andre om at nå et fælles mål.
  • Du er fortrolig med IT, dygtigt til bl.a. word og outlook – vi benytter Sensum som dokumentationssystem

Vi arbejder ud fra en vision om, at Fjordstjernen er det sted, hvor man har lyst til at bo, når man får behov for hjælp i dagligdagen. Vores væsentligste værdier er dialog, anerkendelse og respekt.

Har du lyst til at blive en del af et team, der arbejder tværfagligt ud fra et helhedssyn, hvor det er beboerne selv, der definerer, hvad der er livskvalitet for dem?

Så glæder vi os til at modtage din ansøgning senest den 18/10 2018.Vi holder ansættelsessamtaler den 24/10 og 29/10.

Send din ansøgning til job@fjordstjernen.dk

Du kan læse mere om Fjordstjernen på www.fjordstjernen.dk

Direktør Annica Granstrøm kan kontaktes på 24 65 89 22, hvis du har spørgsmål.

Kort om Fjordstjernen

Fjordstjernen består af 7 boligenheder med i alt 87 beboere. Er opdelt i 3 centre, men hver sin centerleder. 4 boligenheder er i dag plejeboliger til ældre og 3 boligenheder er i dag til voksne i alderen 18 – 65 år med funktionsnedsættelse, herunder også senhjerneskadede med behov for rehabilitering.

Fjordstjernen er et privat tilbud, efter friplejeboligloven. Det er kommunerne, der visiterer beboerne. Vi planlægger, sammen med beboerne, et liv som den enkelte ønsker. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk referenceramme hvor omsorg, udvikling og et liv med kvalitet er essentielt. Der er fokus på den tværfaglige og rehabiliterende indsats for alle beboerne, og der findes alle de nødvendige træningsfaciliteter.