Fjordstjernen søger Centerleder

Kunne du tænke dig at være del af et ledelsesteam, hvor dialog og inddragelse vægtes højt og hvor der er stort fokus på både faglighed og kompetenceudvikling?

Så er du måske vores nye Centerleder?

Du vil blive daglig leder i Fjordcentret – et aktivitetstilbud til voksne med funktionsnedsættelser.

Vi har høje ambitioner – fagligt dygtige og engagerede medarbejdere – og gør dagligt en forskel for vores brugere. Du skal have lyst til at bidrage til Fjordcentrets fortsatte udvikling, samt være dygtig til at omsætte vores visioner og strategier til handling i hverdagen.

Vi tror på en synlig og anerkendende ledelse, som forstår at kommunikere klart og respektfuldt med både vores ansatte, bruger og pårørende.

Vi forestiller os, at du allerede har ledelseserfaring og er uddannet pædagog eller har anden relevant baggrund. Vi vægter højt, at du har viden om, og erfaring med, brugergruppen og tilbuddets ydelser – herunder serviceloven §103 og §104. Du vil blive en del af Fjordstjernens ledergruppe ligesom du vil kunne få ansvaret for nogle tværfaglige områder.

 

Om dig:

  • Du kan lede udviklingsprocesser, da vi indenfor kort tid vil udvide med § 103 tilbud
  • Du er fortrolig med IT – vi benytter Sensum dokumentationssystem.
  • Du kan arbejde selvstændigt, reflekterer over egen praksis og kan prioritere opgaverne i dagligdagen.
  • Du kan bidrage med overblik og godt humør.
  • Du er optaget af egen og andres faglige udvikling i hverdagen.
  • Du er god til at opstille mål, og indfri dem.
  • Du har mod på at arbejde sammen med andre dygtige mennesker om at nå et fælles mål.

 

Vi arbejder ud fra en vision om, at Fjordcentret skal være et sted, hvor man har lyst til at komme og kan få en meningsfuld hverdag. Vores væsentligste værdier er dialog, anerkendelse og respekt.

Har du lyst til at blive en del af et team, der arbejder tværfagligt ud fra et helhedssyn, hvor det er brugerne selv, der definerer, hvad der er livskvalitet for dem?

Så glæder vi os til at modtage din ansøgning senest den 10/8 2020.

Vi holder ansættelsessamtaler i uge 34 og 35.

Send din ansøgning til job@fjordstjernen.dk

Du kan læse mere om Fjordcentret på https://fjordstjernen.dk/fjordcentret/

Hvis du har spørgsmål, så kan du henvende dig til

Centerleder Lea Erlund: 51833947

Direktør Annica Granstrøm: 24658922

 

Kort om Fjordstjernen og Fjordcentret

Fjordstjernen er et privat botilbud som består af 7 boligenheder med i alt 87 beboere. 4 boligenheder er er til voksne i alderen 18 – 65 år med funktionsnedsættelse, herunder også senhjerneskadede med behov for rehabilitering – 3 boligenheder er til ældre.

Fjordcentret er et aktivitetstilbud hvor vi skabe muligheder for de borgere, der ellers ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. På Fjordcentret vil de blive en del af et fællesskab, og kan involvere sig i både hobbymæssige aktiviteter og i egentlige jobfunktioner, og dermed få en varieret, spændende og udfordrende hverdag. Brugernes udvikling og læring er omdrejningspunkt for aktiviteterne.