Fjordstjernen har modtaget sin første tilsynsrapport.

Fjordstjernen har modtaget sin første tilsynsrapport, efter et år i drift, der står blandt andet:

Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne oplyser, at de har en meget stor indflydelse på eget liv og at man som beboer selv kan vælge fra og til i forhold til mål og ønsker for livet og Fjordstjernens indsats, for deltagelse i de forskellige aktiviteterne og samarbejdet med eventuelle pårørende.

Den faglige indsats fremtræder rimeligt begrundet og med systematik, hvad enten det drejer sig om den pædagogiske praksis, den sundhedsmæssige indsats eller sikring af beboernes retssikkerhed. Fjordstjernen har en form og en systematik, som tilgodeser overordnede krav fra Sundhedsloven og Serviceloven mv.

Interviews med beboere og pårørende tyder på stor tilfredshed, hvad enten det drejer sig om hjælpen, kompetencer, aktiviteter, inddragelse eller de fysiske rammer.

Direktør Majbritt Nyholm fremhæver personalets fantastiske indsats hvor alle har ydet ekstra i Fjordstjernens første år. Vi arbejder målrettet med Fjordstjernens vision ”Vi kan – vi vil – og vi gør sammen” og vi er godt på vej til at gøre Fjordstjernen til noget helt unikt.

Læs hele rapporten her: Tilsynsrapport