STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Hvad er STU?

En uddannelse som er tilrettelagt for unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke – selv med specialpædagogisk støtte – vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Den unge skal være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes.

Hvad består uddannelsen af?

STU’ en adskiller sig fra andre ungdomsuddannelser ved, at den planlægges individuelt.

En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder

Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads
Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor den unge sammen med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og sine forældre laver en uddannelsesplan for forløbet. Udgangspunktet er den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.
Uddannelsesplanen justeres efter behov og mindst en gang om året.

I uddannelsesplanen kan indgå elementer af undervisning fra efterskoler, frie fagskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler og andre institutioner.

Ved afslutningen af ungdomsuddannelsen udstedes et kompetencepapir, som indeholder en beskrivelse af de skole- og praktikforløb, den unge har deltaget i.

Undervisningstimetallet skal mindst udgøre 840 timer årligt (Dette svarer til 28 lektioner á 45 min. i 40 uger). Andelen af praktiske aktiviteter, herunder praktik, kan højst udgøre 280 timer årligt.

Hvad kan Fjordstjernen tilbyde?

På Fjordstjernen kan vi tilbyde et individuelt, tilpasset forløb. Vores egne faciliteter bliver udnyttet og du kan få praktisk erfaring i vores storkøkken, pedelkorps eller som husassistent. Derudover samarbejder vi med det lokale erhvervsliv og arbejder tæt sammen med vores aktivitetstilbud – Fjordcentret.

Undervisningen består af:

  • En almendannende del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling.
  • En specifik, målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder.
  • Praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet