På Fjordcentret kan der tilbydes følgende aktiviteter:

Krea eller inde-hygge

Aktiviteterne veksler mellem værkstedsarbejde for eksempel med køkkenarbejde, spil, motion, film med opfølgning, samvær, ”tøse-hygge”, maling og øvrig kreativitet.
Når der laves mad, tales der samtidig hygiejne og om hvad der er sund mad for den enkelte. Den mad der fremstilles præsenteres af deltagerne i fremstillingen og dette gøres med stolthed. Der er ernæringsassistent tilknyttet.

It, medie og skolefag

For dem der gerne vil træne i at bruge computer er det en mulighed og der oprettes undervisning i dansk og regning efter behov, hvor undervisningen tilpasses hver enkelt brugers niveau. For brugere, der ikke kan betjene en pc uden særlige hjælpemidler, kan det arrangeres, at der er ”sekretær” på for eksempel ved skrivning af historier.

Hvis brugerne ønsker at bruge for eksempel en iPad, stræbes der efter, at de  spiller videns-spil mod hinanden eller sammen for dermed at styrke og træne deres oplevelse af samvær og fællesskab. Der vil desuden kunne etableres et it og medieværksted, hvor der vil indgå arbejde med nyhedsbreve, film, foto og billedbehandling osv.

Bevægelse – træning – fitness

Der vil være flere variationer af tilbud, hvor bevægelse er omdrejningspunktet. Livet skal leves – hele livet. Og brugen af kroppen med bevægelser er afgørende for mange for at bevare bevægelighed. Der er fysioterapeut og træningsassistenter tilknyttet.

Handy-team og service-team

Udendørs er der mulighed for et handy og service-team, hvor brugerne deltager efter evne og interesser. I disse teams er der god mulighed for at brugerne kan medvirke til at lave diverse håndværk og hobbyprægede aktiviteter såsom knallert- og cykelreparation, småbyggeri af plantekasser, fuglehuse, juletræsfødder. I dette tilbud er der særdeles gode muligheder for brugere i tilbud med beskyttet beskæftigelse kan få brugt og afprøvet deres evner og alle kan selv være med til at præge dagens indhold.

Natur og maritime aktiviteter

Havebrug samt selvforsyning af krydderurter i samarbejde med Fjordstjernens produktionskøkken. Maritimt er der mulighed for fiskeri, sejlads og dejlige naturoplevelser langs Fjorden.
Desuden har Fjordcentret aftaler med landbrug, hvor der er mulighed for dyrehold og andre aktiviteter med naturpleje.

Serviceteam

Serviceteamet tager sig af de praktiske gøremål såsom at sikre, at Cafe og havnecafé er hyggelig med blomster på bordene. Der er vask af personaletøj, samt sammenlægning af dette, tømme postkasse og dele rundt til alle beboere, lave kaffe og evt. køre i byen og handle

Ture ud af huset

Der arrangeres ture ud af huset med Fjordcentrets bus; både spontane og de planlagte, som kan være både shopping ture, ture ud og se Nordvestsjælland, ture ud og slappe af og spise frokost eller ture der har relation til faglige emner, der har været arbejdet med. Der kan på ture forekomme deltagerbetaling, men dette varsles på forhånd.

Beskyttet beskæftigelse

§103 dækker over et beskyttet beskæftigelsestilbud til den gruppe af borgere, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
Beskyttet beskæftigelse på Fjordcentret er rettet mod personer, som kan klare produktions- og arbejdsrelaterede opgaver, montage- pakkeopgaver, servicefunktioner indenfor rengøring, cafedrift, lettere pedelarbejde og ude liv med havearbejde.

Filosofien med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at brugere med nedsat funktionsevne skal yde efter evne, samt have mulighed for at tillære nye kompetencer. Dette eventuelt i forbindelse med et individuelt uddannelsesforløb gerne kombineret med kompenserende specialundervisning.

Disse tiltag vil øge muligheden for at gøre den enkelte bruger mere selvhjulpen i hverdagen og herigennem øge livskvaliteten.

Vi lægger stor vægt på at der er helhed i arbejdet. Det vil sige, at brugerne er med i hele processen i det tilhørende værksted, så de kan udføre/kender alle processer i en arbejdsopgave og formålet. Forløb og læring tilpasses individuelt for den enkelte bruger.

I den beskyttede beskæftigelse får brugerne løn for det arbejde de udfører.

Praktisk info

Fjordcentret har åbent hverdage 9-15.

For yderligere information om Fjordcentret, se den udvidede beskrivelse af tilbuddet her

Eller kontakt daglig leder Carsten Weng