FJORDCENTRET – NYT AKTIVITETSTILBUD

Aktivering og beskæftigelse i beskyttede rammer for voksne handicappede.

Alle har ret til en menings- og kvalitetsfyldt hverdag.

Med Fjordcentret ønsker vi at skabe mulighed for netop dette for borgere, der ellers ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. På Fjordcentret vil de blive en del af et fællesskab, og kunne involvere sig i både hobbymæssige aktiviteter og i egentlige jobfunktioner, således at de vil få en varieret, spændende og udfordrende hverdag.
Fjordcentret ligger placeret hos Fjordstjernen, men henvender sig både til beboere på Fjordstjernen og til beboere udefra. Målgrupperne for centret er borgere med særlige behov, både ældre, voksne med handicap samt senhjerneskadede med funktionsnedsættelser. Også borgere med behov for 1:1 bemanding er velkomne på Fjordcentret.

Aktiviteter og muligheder på Fjordcentret.

Vi ønsker at styrke borgerens individuelle kompetencer samt personlige udvikling, både fysisk, kognitivt, fagligt og socialt. Derfor vil alle forløb blive tilrettelagt individuelt på baggrund af indledende samtale og forventningsafstemning. Såfremt det ønskes vil brugere også kunne komme i praktik i en uge for at se, om livet på Fjordcentret er noget for ham/hende.

Læs mere om Fjordcentret her.

Du kan finde Fjordcentret på tilbudsportalen her.