Flot rapport fra Tilsynet til Fjordcentret.

UDDRAG FRA RAPPORTEN:

 

“Dagligdagen er derfor indrettet således der tages specifikke hensyn til den enkelte, ligesom hverdagen er struktureret sammen med den enkelte borgere. Alle borgere har og kender deres eget dags og ugeskema”.

 

 

“Det vurderes at Fjordcentret er et godt tilbud med et varieret udbud med muligheder for at stimulere borgernes fysik, psykiske og sociale funktionsevne”.

 

“Det vurderes at der i høj grad ses en høj faglighed med gode etiske principper, respekt og anerkendelse i forhold til den enkelte borgers liv, selvbestemmelse og medbestemmelse”.

 

 

 

“Det vurderes at man på Fjordstjernen og Fjordcentre arbejder målbevidst med implementering og kvalitetssikring af det pædagogiske arbejde”.

 

“Der opleves stor refleksion og faglige dialog, målrettet mod den enkelte borger og dennes komplekse forhold og muligheder for progression”.

 

 

Vil du læse mere om Fjordcentret som er vores Samvær- og aktivitetstilbud så ser her