FJORDCENTRET

Aktivering og beskæftigelse i beskyttede rammer

Fjordcentret tilbyder Beskyttet beskæftigelse og er et Aktivitets og samværstilbud.

Alle har ret til en menings- og kvalitetsfyldt hverdag.

Med Fjordcentret ønsker vi at skabe mulighed for netop dette for borgere, der ellers ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. På Fjordcentret vil de blive en del af et fællesskab, og kunne involvere sig i både hobbymæssige aktiviteter og i egentlige jobfunktioner, således at de vil få en varieret, spændende og udfordrende hverdag.

Fjordcentret ligger placeret hos Fjordstjernen, men henvender sig både til beboere på Fjordstjernen og til bruger udefra. Målgrupperne for centret er borgere med særlige behov, både ældre, voksne med handicap samt senhjerneskadede med funktionsnedsættelser. Også borgere med behov for 1:1 bemanding er velkommen på Fjordcentret.

Tilsynsrapporten 2024

Galleri

Her kan du se billeder og videoer fra Fjordcentret.

 

Aktiviteter og muligheder på Fjordcentret

Vi ønsker at styrke borgerens individuelle kompetencer samt personlige udvikling, både fysisk, kognitivt, fagligt og socialt. Derfor vil alle forløb blive tilrettelagt individuelt på baggrund af indledende samtale og forventningsafstemning. Såfremt det ønskes vil brugere også kunne komme i praktik i en uge for at se, om livet på Fjordcentret er noget for ham/hende.

 

Tilsynsrapport 2024:

Her kan du se vores sidste tilsynsrapport:  Tilsyn 2024

VÆRDIGRUNDLAG FOR FJORDCENTRET

Udvikling:

Vi styrker individuel kompetence og personlig udvikling
Vi udvikler Fjordcentret gennem bruger indflydelse.

Samarbejde:

Vi arbejder tværfagligt for at sikre forståelse for den enkelte bruger
Vi arbejder med brugerindflydelse i åben og positiv dialog

Tilsynet 2023

Trivsel, vi lægger vægt på:

Respekt
Ærlighed

Værdier drøftes og besluttes i fællesskab.

Brugerne vil være med ved ansættelser, med høringsret.

Der vil blive valgt et brugerråd som er ansvarlig for at tage emner op, lave dagsorden og følge op på brugermødet hver mdr. Brugerrådet består af 4 brugere der vælges for 2 år af gangen og to personaler der støtter og vejleder processen.

Og der vil blive valgt et festudvalg, som består af 4 brugere og der vælges for 2 år af gangen. Det er brugerne der beslutter hvad og hvordan arrangementerne løber af staben. 2 personaler støtter og vejleder udvalget.

Tilsynet 2022

Personale

Herunder kan du se Fjordcentrets personale

Ida

Anna

Merete

Mia

Anni

Rikke

Maria