Faglighed

PERSONALE, PÆDAGOGIK OG BEBOERRÅD

Fjordstjernen har ansat bl.a. pædagoger, SSA, SSH, pædagogiske assistenter, sygehjælpere, socialrådgiver, sygeplejersker, ergoterapeut, ernærings- og sundhedsvejledere samt ufaglærte, der har det rette menneskesyn og lysten til at være med til at skabe et miljø hvor beboerne trives. Fjordstjernen har ansatte med mange faglige kompetencer, og der er medarbejdere på arbejde døgnet rundt.

Fleksible faggrænser og tæt kontakt

Fjordstjernen har langt mere fleksible faggrænser end mange tilsvarende arbejdspladser. Alle medarbejdere har praktiske opgaver, der rækker ud over, hvad der almindeligvis knytter sig til deres fag. Den alternative arbejdsfordeling skal sikre fleksibilitet i planlægningen og give beboerne så hurtig og så tæt kontakt til personalet som muligt. Rengøringen er der ansat rengøringspersonale til at udføre, men alle kan hjælpe til, hvis der er brug for det.

Personalet skal indrette sig efter beboerne – ikke omvendt

Medbestemmelse – beboerråd

Involvering – pårørenderåd

Fjordstjernen ønsker at involvere pårørende i dagligdagen, hvis det er et ønske fra beboeren. Fjordstjernens udgangspunkt er, at pårørendes viden og hjælp ofte medvirker til at alt lykkes bedst for beboeren.

Vi ønsker derfor et tæt samarbejde med pårørende, og vil arbejde aktivt for at kommunikationen er ordentlig, for at skabe det bedste liv for den enkelte beboer.

Der er etableret et pårørenderåd. Pårørenderådet skal blandt andet arbejde med forhold der har generel interesse for beboerne og deres pårørende. Rådet vil blive samarbejdspartner for ledelse og beboerråd, og de vil blive hørt i væsentlige ledelsesmæssige forhold, som eksempelvis ved udarbejdelse og evaluering af Fjordstjernens strategiplaner.

Alle pårørende forventes aktive i forhold til arrangementer for beboere og pårørende.