Dokumentation af socialpædagogisk praksis – Dilemmaer fra dagligdagen

 

Oplæg ved Adjunkt Morten Velsing Nielsen

Forsker og underviser Morten Velsing Nielsen beskæftiger sig med forskning i inddragelse og styring, som han har undersøgt på socialområdet samt i forbindelse med udvikling af ny teknologi gennem forskning og innovation.

 

På Fjordstjernen den 24/4 kl. 13.30- 15.00

 

Der er længe arbejdet med at implementere forskellige former for New Public Management – og med det også nye former for krav til dokumentation. Disse krav og retningslinjer giver store udfordringer, da de komplekse opgaver i den offentlige sektor og særligt i socialpædagogisk praksis sjældent kan beskrives hurtigt og præcist.

Dokumentation er en omfattende del af arbejdet på Bosteder. Derfor er det afgørende, at dokumentationen giver mening – og reelt har værdi.

Der bliver brugt utrolig mange ressourcer på at dokumentere indsatserne, men man ved meget lidt om, hvad der kommer ud af det, og man ved heller ikke ret meget om, hvordan man kan bruge dokumentationen som styringsredskab. Vi lever jo i en tid med begrænsede ressourcer, så det er vigtigt, at vi altid undersøger, om vi gør tingene på den rigtige måde, så vi får hjulpet med den helt rigtige indsats og ikke spilder tid på unødig dokumentation. Så arbejdet motiverer alle, der er med, fordi alle omkring beboeren er interesseret i at hjælpe dem bedst muligt.

Oplægsholder Morten Velsing Nielsen stiller i sit oplæg skarpt på arbejdet med dokumentation i det socialpædagogiske område og de dilemmaer, der opleves i praksis. Undervejs præsenteres og diskuteres de udfordringer, som opstår, når dokumentation skal indskrives, når dokumentationen skal indsamles og opsummeres, og når dokumentation skal formidles, så det kan skabe læring i organisationen.

Oplægget er derfor interessant for både socialpædagoger og administrative medarbejdere, der arbejder med at dokumentere kompleksiteten i socialt arbejde på en meningsfuld måde.

Alle er velkomne.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/the og kage.

Tilmelding til beth@fjordstjernen.dk.linux314.unoeuro-server.com