Cafe´ for hjemmeboende kronisk syge eller skadede.

Nyt tilbud på Fjordstjernen.

I løbet af maj åbner en café på Fjordstjernen i Holbæk drevet af frivillige. Her kan hjemmeboende kronisk syge eller skadede komme i tre timer, mens deres pårørende får lidt frihed til egne gøremål. Bag står to ægtefæller til senhjerneskadede; Karen Sylvest Vesterdal og Ilse Johansson

Når en person rammes af for eksempel en blodprop i hjernen, en ulykke eller alzheimer, rammer det også ægtefællen og hele livet indrettes efter den ramtes døgnrytme og hvornår kommunen yder hjælp og pleje i løbet af døgnet. Der kan være svært at få pauser og frihed til egne gøremål.

Det kan cafeen lette lidt på, foreløbig tre timer hver fredag – mod betaling pr. gang. Det vil koste 100 kroner for kaffe, kage og plejetimer, som Fjordstjernen yder efter behov.

Fjordstjernens aktivitetsmedarbejder vil i starten hjælpe de frivillige, og cafeen kan frit benytte diverse spil og film. Husets egne beboere må gerne deltage.

Det er et tilbud til alle ramt af kronisk sygdom som senhjerneskade, Parkinsons og Alzheimers sygdom, sklerose og demens Der er ingen krav om medlemskab af en forening. Man møder bare op mellem 14 og 17.

Alle kan melde sig som frivillige ved at ringe til Karen og Ilse på henholdsvis 55 54 83 00 og 26 99 56 22.