Beskyttet beskæftigelse §103

Fjordstjernen har rigtig mange funktioner, som vil kunne løses i ”beskyttet beskæftigelse” § 103 tilbud

Er et beskyttet beskæftigelsestilbud til den gruppe af borgere, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Beskyttet beskæftigelse på Fjordcentret er rettet mod personer, som kan klare produktions- og arbejdsrelaterede opgaver, montage- pakkeopgaver, servicefunktioner indenfor rengøring, cafedrift, lettere pedelarbejde og ude liv med havearbejde.

Filosofien med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at brugere med nedsat funktionsevne skal yde efter evne, samt have mulighed for at tillære nye kompetencer. Dette eventuelt i forbindelse med et individuelt uddannelsesforløb gerne kombineret med kompenserende specialundervisning.

Disse tiltag vil øge muligheden for, at gøre den enkelte bruger mere selvhjulpen i hverdagen og herigennem øge livskvaliteten.

Vi lægger stor vægt på at der er helhed i arbejdet. Det vil sige, at brugerne er med i hele processen i det tilhørende værksted, så de kan udføre/kender alle processer i en arbejdsopgave og formålet.

Forløb og læring tilpasses individuelt for den enkelte bruger.

Arbejdsdusør:
I den beskyttede beskæftigelse får brugerne løn for det arbejde de udfører.