Aktivitetsmuligheder på Fjordcentret

Der tilbydes et aktivitets og samværstibud afhængig af den enkeltes ønsker, behov og ressourcer, samt hvilke muligheder der på tidspunktet kan tilbydes.

Mulighederne er utallige på Fjordcentret, og det vil være de kommende brugeres ønsker, muligheder og behov der vil være afgørende for hvilke aktiviteter der igangsættes. Men nedenfor beskrives hvad ledelsen vurderer kunne være interessant for brugerne:

Åbningstiden er fra kl. 9 til 15 på hverdage. Ud over dette er der aftenarrangementer med temaer og fester.

Krea eller inde-hygge

Aktiviteterne veksler mellem værkstedsarbejde for eksempel med køkkenarbejde, spil, motion, film med opfølgning, samvær, ”tøse-hygge”, maling og øvrig kreativitet.
Når der laves mad, tales der samtidig hygiejne og om hvad der er sund mad for den enkelte. Den mad der fremstilles præsenteres af deltagerne i fremstillingen og dette gøres med stolthed. Der er ernæringsassistent tilknyttet.

It, medie og skolefag
For dem der gerne vil træne i at bruge computer er det en mulighed og der oprettes undervisning i dansk og regning efter behov, hvor undervisningen tilpasses hver enkelt brugers niveau. For brugere, der ikke kan betjene en pc uden særlige hjælpemidler, kan det arrangeres at der er ”sekretær” på for eksempel ved skrivning af historier.
Hvis brugerne ønsker at bruge for eksempel en iPad, stræbes efter, at de eksempelvis spiller videns-spil mod hinanden eller sammen, for at styrke og træne deres oplevelse af samvær og fællesskab.
Der vil kunne etableres et it og medieværksted, hvor der vil indgå arbejde med nyhedsbreve, film, foto og billedbehandling osv.

Bevægelse – træning – fitness

Der vil være flere variationer af tilbud, hvor bevægelse er omdrejningspunktet. Livet skal leves – hele livet. Og brugen af kroppen med bevægelser er afgørende for mange for at bevare bevægelighed. Der er fysioterapeut og træningsassistenter tilknyttet.

Handy-team og service-team
Udendørs er der mulighed for et handy og service-team, hvor brugerne deltager efter evner og interesser. I disse teams er der god mulighed for at brugerne kan medvirke til at lave diverse håndværk og hobbyprægede aktiviteter såsom knallert- og cykelreparation, småbyggeri af plantekasser, fuglehuse, juletræsfødder. I dette tilbud er der særdeles gode muligheder for brugere i tilbud med beskyttet beskæftigelse kan få brugt og afprøvet deres evner og alle kan selv være med til at præge dagens indhold.

Natur og maritime aktiviteter

Havebrug samt selvforsyning af krydderurter i samarbejde med Fjordstjernen produktionskøkken.
Desuden har Fjordcentret aftaler med landbrug, hvor der er mulighed for dyrehold og andre aktiviteter med naturpleje.

Serviceteam
Der tager sig af de praktiske gøremål såsom sikre at Cafe og havnecafé er hyggelig med blomster på bordene. Der er vask af personaletøj, samt sammenlægning af dette, tømme postkasse og dele rundt til alle beboere, lave kaffe og evt. køre i byen og handle.

Ture ud af huset
Der arrangeres ture ud af huset med Fjordcentrets bus både spontane og de planlagte som kan være både shopping ture, ture ud og se Nordvestsjælland, ture ud og slappe af og spise frokost eller ture der har relation til faglige emner, der har været arbejdet med. Der kan på ture forekomme deltagerbetaling, men dette varsles på forhånd. Bla. ture til Andelslandsbyen.