Demens

Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen

Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen. Som følge af den stigende middellevealder og deraf følgende voksende ældrebefolkning forventes en vækst i antallet af ældre med demens i de kommende årtier. Fjordstjernen har derfor udarbejdet en demenspolitik, og har et specielt fokus på demens.

Formålet med en Demenspolitik for Fjordstjernen er:

 • at sikre, at beboere med demens kan leve et trygt og værdigt liv på Fjordstjernen.
 • at sikre den nødvendige viden i forhold til demens og de problematikker, der følger med. Dette er for at nedbringe eventuelle misforståelser og konflikter, der kan opstå i samværet med den demente beboer.
 • at sikre, at den nyeste viden i forhold til demens bliver udbredt på Fjordstjernen, og at der arbejdes ud fra denne.
 • at sikre, at Fjordstjernen efterlever de lovgivningsmæssige politikker i form af indberetninger til tilsynet ved brug af demenshjælpemidler og i tilfælde af magtanvendelse.

Demenskoordinator og demensvejledere.

Vi har en Koordinerende Demens sygeplejerske og tre medarbejdere er udpeget til demensvejledere.

I deres arbejde i forhold til demensarbejdet vil opgaverne bl.a. indeholde:

 • rådgive/undervise/vejlede personale og pårørende i forbindelse med demensproblematikker
 • støtte personalet i at skabe relation til de demente beboere
 • være deltagende ved beboere med konkrete demensproblematikker
 • sikre at udarbejdede retningslinjer om Fjordstjernens demenspolitik følges
 • guide / vejlede, når kolleger skal udfylde refleksionsskemaer, ved situationer med problemskabende adfærd
 • medvirke ved indberetninger til tilsynet i forhold til f.eks. brug af demenshjælpemidler
 • sikre at der er korrekt dokumentation hos beboere med demens problematikker.

Fra 2018 skal al personale på Fjordstjernen gennemgå e-learningsprogrammet ABC-Demens, som er udarbejdet af Videnscenter for Demens.

Der vil på enhedsmøderne tages problemstillinger omkring arbejdet med de demente beboere op, dels fra det daglige arbejde og fra e-learningsprogrammet.