FJORDSTJERNEN SØGER

 

 

Fjordstjernen i Holbæk søger til nyoprettet kombinations stilling en medarbejder der har erfaring med administrative opgaver inden for sociale ydelser og praktisk erfaring med pleje og pædagogisk arbejde inden for rehabilitering, handicap og ældreområdet.

 

Stillingen er knyttet til Center Midt, som dækker to enheder, hvoraf den ene har voksne beboere med handicap eller senhjerneskade og den anden er under forandring fra ældre til voksne med handicap.

Vi har brug for en medarbejder, der brænder for både at være i det praktiske felt og at skabe struktur og håndtere administrative opgaver. Du skal have lyst til at bidrage til udviklingen på Fjordstjernen med udgangspunkt i beboernes behov og vores værdigrundlag. Du vil indgå i et tæt samarbejde med centerlederen og være bindeled mellem ledelse og personale i den daglige opgaveløsning på enhederne.

De administrative opgaver i stillingen vil være:

 • Ansøgninger og opfølgninger på beboernes bevillinger inden for §83, §85, §86, §97 og §104.
 • Tovholder på handleplansmøder mellem beboere og kommune.
 • Vejledning af personalet på enhederne ift dokumentation i døgnrytmeplaner, handleplaner og daglig dokumentation.
 • Assistere centerleder.

Fjordstjernen er et privat tilbud under friplejebolig loven. Det er kommunerne, der visiterer beboerne. Vi planlægger, sammen med beboerne, et liv som den enkelte ønsker. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk referenceramme hvor omsorg, udvikling og et liv med kvalitet er essentielt. Der vil være fokus på den tværfaglige og rehabiliterende indsats, og der findes nødvendige træningsfaciliteter.

Vi arbejder ud fra en vision om, at Fjordstjernen skal være et sted, hvor man har lyst til at bo, når man får behov for hjælp i dagligdagen. Vores væsentligste værdier er dialog, anerkendelse og respekt. Du vil blive en aktiv del af en kultur præget af frihed og fællesskab.

Vi ønsker at

 • du har ildsjælens ambition om at være med til at udvikle Fjordstjernen
 • du arbejder selvstændigt og ser faglige udfordringer i at finde løsninger af de opgaver, du møder.
 • du er fortrolig med brugen af IT, vi benytter Sensum dokumentationssystem.
 • du er velformuleret i skriftligt og mundtligt dansk.
 • du er imødekommende og kommunikerer tydeligt med både interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • du kan strukturere dine opgaver.
 • du kan trives i et arbejdsfelt mellem at være i tæt samarbejdsrelation med centerleder og at være en del af en personalegrupperne på enhederne.

Kunne du tænke dig at være del af et team, hvor tværfagligheden vægtes højt? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning inden den 19/5 kl. 12.

Du er velkommen til at kontakte Anita Hall-Nørregaard Jensen, 20 41 94 92 for yderligere information om stillingen.

Vi holder løbende ansættelsessamtaler.

Send din ansøgning til job@fjordstjernen.dk

Du kan læse mere om Fjordstjernen på www.fjordstjernen.dk