VELKOMMEN TIL FJORDSTJERNEN

Et bolig- og sundshedscenter, hvor mennesket er i centrum og fagligheden i top. Vi sætter pris på nærvær og omsorg, samt på et aktivt og udfordrende liv, som altid er tilpasset den enkeltes niveau.

VOKSNE MED HANDICAP
Rehabilitering

Et bolig- og sundshedscenter med mennesket i centrum

Fjordstjernen tilbyder boliger

    • til borger fra 18 år, der har varige funktionsnedsættelser og som ønsker at bo i et fællesskab med andre
    • til borgere, som har brug for længerevarende rehabilitering og/eller livslang vedligeholdelses-træning med henblik på at få bedst mulig livskvalitet uanset opnåeligt funktionsniveau
    • til ældre borgere som har behov for pleje, omsorg og praktisk hjælp

Borgere fra hele landet, der er visiteret til en plejebolig eller lignende bolig, kan frit vælge at flytte ind i Fjordstjernen.

Fjordstjernen vil støtte beboerne i at leve det liv de ønsker, i frihed og fællesskab.

Et liv som styrker og udvikler – et liv i tryghed.

Med mere ansvar til den enkelte – mere frihed, flere valgmuligheder og større udfordringer.

NYHEDER & ARTIKLER

Her kan du se et de nyeste artikler og nyheder fra Fjordstjernen

Kompetenceudvikling på Fjordstjernen

Kompetenceudvikling med stort fokus på den neuropædagogiske tilgang. Det neuropædagogiske arbejde kræver et fælles sprog på tværs af organisationen og de mange faggrupper, der arbejder på Fjordstjernen. Alle medarbejdere gennemgår derfor 8 dages uddannelse med...

FLOT TILSYNSRAPPORT I FJORDCENTRET!

Tilsynets samlede vurdering: Det er tilsynets vurdering, at Tilbuddet i høj grad understøtter den enkelte borger i at udnytte deres fulde potentiale og at der er fokus på den enkelte borgers behov, ønsker og muligheder...

FJORDSTJERNELØBET 2023

KÆMPE SUCCES MED MANGE GLADE DELTAGERE! Hvert år til SKVULP arrangerer Fjordstjernen et løb hvor alle med forskellige handicaps kan deltage. I år var der et stort startfelt hvor der ivrigt blev heppet på deltagerne...

GÆSTEOPHOLD PÅ FJORDSTJERNEN

Fjordstjernen i Holbæk tilbyder nu gæsteophold til personer, der midlertidigt ikke kan være i deres eget hjem. Årsagen til et gæsteophold kan f.eks. være:   Aflastning efter f.eks. udskrivelse fra sygehus, hvor vedkommende ikke kan...

Neuropædagogik på Fjordstjernen

Jo større viden vi har om hjernens processer og de kognitive udfordringer, der er kendetegnende for Fjordstjernens beboere, des bedre vil vi kunne bidrage til, at skabe de bedst tænkelige rammer for beboerne. Derfor har...

Fysisk træning som medicin

Fjordstjernens Faglig leder; Fysioterapeut Josefine Falster Holmegaard har været på kursus om Sclerose for at kunne hjælpe vores beboer og andre borger med sclerose bedst muligt. Kurset har givet det nyeste viden om sclerose og...

Socialfagligt uanmeldt tilsyn

Tilsynet udtaler: Det er tilsynets overordnede vurdering, at Fjordstjernen gennem en velkoordineret indsats med inddragelse af flere faggrupper imødekommer borgernes behov for et alsidigt, aktivt, udviklende og vedligeholdende hverdagsliv. Medarbejderne reflekterer fagligt over praksis og...

FJORDSTJERNENS DYGTIGE ASK-TEAM

Hvad er ASK? Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) er en samlet betegnelse for de mange forskellige udtryksmåder og strategier, som kan anvendes, når talesproget ikke er tilstrækkeligt. ASK kompenserer for kommunikationsvanskeligheder, og muliggør at beboerne...

Tillykke til Bettina og Alice!

Efter 3 år er de endelig blevet færdige med deres Akademi uddannelse i sundhedspraksis. Fjordstjernen ønsker stort tillykke til Bettina og Alice! Godt klaret!   Det har været nogle meget lærerige år, som vi klart...

Fjordstjernen styrker fagligheden

Faglig leder Fjordstjernen har valgt at styrke fagligheden ved at udpege vores Fysioterapeut Josefine Falster Holmegaard til faglig leder. Det betyder, at Josefine fremadrettet vil være med til at udvikle den faglige kvalitet og retning...

Vi søger dygtige medarbejdere

Vil du bidrage til udviklingen af vores botilbud – så er det dig vi søger! Fjordstjernen søger pædagoger, pædagogiske assistenter og andre med erfaring indenfor det socialpædagogiske felt. Du skal være parat til at deltage...

Sanseprofiler

Sanseprofil Når vi kender beboernes sansemønstre, så får vi en større forståelse for beboerne, fordi vi kan tilskrive rigtig meget adfærd på baggrund af sanserne. Opleves en udadreagerende adfærd hvor en beboer eksempelvis kører sin...

Læserbrev i Nordvestnyt den 27/8 2020

Hvem er det: Der arbejder af lyst? Der er uundværlig? Der ikke viser, hvis man har en dårlig dag? Der altid er parat med trøst? Der altid er der til at støtte op? Der hjælper...

ET HØJT FAGLIGT NIVEAU OG SAMSPIL

Fjordstjernen har et højt fagligt niveau med flere forskellige faggrupper, der alle medvirker til den tværfaglige indsats for beboerne.

Tværfaglig indsats
Fjordstjernen har således ansat sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeut, fysioterapeut, socialkonsulenter samt ernærings- og sundhedsvejleder, som kan støtte og vejlede det øvrige personale og beboerne. Ud over disse har vi ansat bl.a. SSH, pædagogiske assistenter, sygehjælpere samt ufaglærte med det rette menneskesyn og lysten til at være med til at skabe et miljø, hvor beboerne trives.

Socialkonsulenten støtter beboerne i forhold til kontakt med kommune, indgivelse af ansøgninger og anker samt forståelse af lovgivning

Sygeplejersker sikrer, at det sygeplejefaglige niveau er højt, og koordinerer den sundhedsfaglige arbejdsgang. Sygeplejersken udarbejder desuden tryksårsscreeninger på alle beboerne, samt afholder kurser i medicinhåndtering for de andre faggrupper.

Borgere fra hele landet, der er visiteret til en plejebolig eller lignende bolig, kan frit vælge at flytte ind i Fjordstjernen.

Fjordstjernen vil støtte beboerne i at leve det liv de ønsker, i frihed og fællesskab.
Et liv som styrker og udvikler – et liv i tryghed.
Med mere ansvar til den enkelte – mere frihed, flere valgmuligheder og større udfordringer.