Job hos Fjordstjernen

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os.

(Vi gemmer din ansøgning i 3 måneder i vores jobbank).

Fjordstjernen søger centerleder.

Brænder du for ledelse?

Kunne du tænke dig at være del af et ledelsesteam, hvor du skal lede igennem andre og skabe resultater gennem klare forventninger, uddelegering og tillid, hvor dialog og inddragelse vægtes højt og hvor der er stort fokus på både faglighed og kompetenceudvikling?

Så er du måske vores nye centerleder?

Du vil blive daglig leder for center midt, der er i to af vores boligenheder; en enhed til voksne med funktionsnedsættelser og en enhed som i dag er plejeboliger til ældre, som på sigt vil blive boliger for voksne med funktionsnedsættelse, herunder borgere med behov for rehabilitering efter eksempelvis senhjerneskade.

Vi forestiller os, at du har ledelseserfaring, og måske er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut. Det vil være et plus, hvis du tidligere har arbejdet med det socialfaglige område.

Derudover skal du have lyst til at bidrage til Fjordstjernens fortsatte udvikling, samt være dygtig til at omsætte vores visioner og strategier til handling i hverdagen. Vi tror på en tydelig og anerkendende ledelse, som forstår at kommunikere klart og respektfuldt med både ansatte, beboere og pårørende.

 Om dig:

 • Du er rollemodel og kulturbærer ift. Fjordstjernens værdier og ledelsens beslutninger
 • Du er god til at opstille mål, og indfri dem.
 • Du kan arbejde selvstændigt, reflektere over egen praksis og kan prioritere opgaverne i dagligdagen.
 • Du kan sikre sammenhæng mellem trivsel og effektivisering
 • Du kan bidrage med overblik og godt humør.
 • Du er optaget af egen og andres faglige udvikling.
 • Du har mod på at arbejde sammen med andre om at nå et fælles mål.
 • Du er fortrolig med IT, dygtigt til bl.a. word og outlook – vi benytter Sensum som dokumentationssystem.

Vi arbejder ud fra en vision om, at Fjordstjernen er det sted, hvor man har lyst til at bo, når man får behov for hjælp i dagligdagen. Vores væsentligste værdier er dialog, anerkendelse og respekt.

Har du lyst til at blive en del af et team, der arbejder tværfagligt ud fra et helhedssyn, hvor det er beboerne selv, der definerer, hvad der er livskvalitet for dem?

Så glæder vi os til at modtage din ansøgning senest den 18/10 2018.Vi holder ansættelsessamtaler den 24/10 og 29/10.

Send din ansøgning til job@fjordstjernen.dk

Du kan læse mere om Fjordstjernen på www.fjordstjernen.dk

Direktør Annica Granstrøm kan kontaktes på 24 65 89 22, hvis du har spørgsmål.

Kort om Fjordstjernen

Fjordstjernen består af 7 boligenheder med i alt 87 beboere. Er opdelt i 3 centre, men hver sin centerleder. 4 boligenheder er i dag plejeboliger til ældre og 3 boligenheder er i dag til voksne i alderen 18 – 65 år med funktionsnedsættelse, herunder også senhjerneskadede med behov for rehabilitering.

Fjordstjernen er et privat tilbud, efter friplejeboligloven. Det er kommunerne, der visiterer beboerne. Vi planlægger, sammen med beboerne, et liv som den enkelte ønsker. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk referenceramme hvor omsorg, udvikling og et liv med kvalitet er essentielt. Der er fokus på den tværfaglige og rehabiliterende indsats for alle beboerne, og der findes alle de nødvendige træningsfaciliteter.

Fjordstjernen søger sygeplejerske.

Vi ønsker at styrke den sygeplejefaglige indsats på Fjordstjernen i Holbæk, og søger derfor en erfaren sygeplejerske der har lyst og energi til at bidrage til vores fortsatte udvikling. Der er 7 boligenheder, med samlet 87 beboere. 4 boligenheder er plejeboliger til ældre og 3 boligenheder er til voksne i alderen 18 – 65 år. Voksne med funktionsnedsættelse, herunder også senhjerneskadede med behov for rehabilitering.

Fjordstjernen er et privat tilbud, efter friplejeboligloven. Det er kommunerne, der visiterer beboerne. Vi planlægger, sammen med beboerne, et liv som den enkelte ønsker. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk referenceramme hvor omsorg, udvikling og et liv med kvalitet er essentielt. Der er fokus på den tværfaglige og rehabiliterende indsats, for alle beboerne, og der findes nødvendige træningsfaciliteter.

Vi arbejder ud fra en vision om, at Fjordstjernen skal være et sted, hvor man har lyst til at bo, når man får behov for hjælp i dagligdagen. Vores væsentligste værdier er dialog, anerkendelse og respekt. Du vil blive en aktiv del af en kultur præget af frihed og fællesskab, du vil fået fagligt fællesskab med to andre sygeplejersker, samt alle øvrige pleje- og pædagogiske personaler.

Vi ønsker en sygeplejedækning på hverdage til kl. 17 – derudover er der brug for dig en lørdag pr. mdr.

Vi ønsker at

 • du er fortrolig med IT, vi benytter Sensum dokumentationssystem.
 • du kan arbejde selvstændigt, reflekterer over egen praksis og kan prioritere opgaverne i dagligdagen.
 • du kan bidrage med overblik og godt humør.
 • du brænder for sygeplejen og kan lide at varetage alsidige sygeplejemæssige opgaver.
 • du vil og kan tage ansvar for at planlægge, samt deltage i den daglige pleje ift. komplekse sygeplejeforløb, på lige fod med øvrige kollegaer.
 • du kan lide at vejlede, undervise og supervisere plejepersonalet i faglige spørgsmål bl.a. ved sidemandsoplæring.
 • du er optaget af egen og andres faglige udvikling i hverdagen.

Har du lyst til at medvirke til fortsatte udvikling af faglighed og blive en del af et team, der arbejder tværfagligt ud fra et helhedssyn, hvor det er beboerne, der definerer, hvad der er livskvalitet for dem?

Kunne du tænke dig at være del af et team, hvor faglighed vægtes højt og hvor ledelsen tager udgangspunkt i et anerkendende miljø med høj faglighed og fokus på kompetenceudviklingen?

Så glæder vi os til at modtage din ansøgning senest den 15/10 2018.

Vi holder løbende ansættelsessamtaler.